Otváracie hodiny pokladne: Hodina pred predstavením

Tajomstvo reči tela a analýza vzhľadu – PODUJATIE BOLO ZRUŠENÉ

PODUJATIE BOLO ZRUŠENÉ!

Komunikácia začína skôr, než otvoríme ústa! Viete, čo chcete povedať, ale celkový dojem paradoxne pokazí vaše telo? Máte v hlave všetko pripravené a predsa sa vám roztrasú kolená a nervózne si žmýkate ruky? Posiela vám partner signály, ale vám akosi chýba ten správny prekladač? Spoznajte tajomstvo neverbálnej komunikácie a naučte sa triky, ako urobiť dobrý dojem aj bez slov. V inšpiratívnej prednáške lektora Martina Čajka sa pozrieme na to, ako čítať reč tela a ako analyzovať výzor – od mimiky, cez gestá až po postoje. Venovať sa budeme aj znalostiam o vnímaní vzhľadu a najnovšej technológii výskumu tváre, ktoré nám umožnia zistiť, ako nás vnímajú ostatní. Dajte vašim pracovným stretnutiam, prezentáciám, no i súkromným vzťahom nový rozmer.

Martin Čajko bude pútavo rozprávať o:

  • tom, ako analyzovať vzhľad, aby sme vedeli, aké signály posielame ľuďom v našom okolí,
  • reči tela, mikroexpresii, behaviorálnej a jazykovej analýze pri odhaľovaní klamstiev,
  • interpretácii ľudského správania a analýze správania,
  • technológiách výskumu tváre, ktoré nám umožnia analyzovať svoj vlastný imidž a zistiť, ako nás vnímajú ostatní,
  • tom, ako súvisí neverbálna komunikácia s tou verbálnou,
  • ovládaní vlastnej neverbálnej správy,
  • tom, ako emócie ovplyvňujú naše správanie, preferencie, voľby a vnímanie nášho imidžu,
  • používaní reči na ovládanie emócií.

Martin Čajko je komunikačný tréner, optimista a vo voľnom čase hobby freediver. Pomáha tímom a spoločnostiam vytvárať také prostredie, kde si ľudia navzájom dôverujú a kde majú jasne nastavené komunikačné pravidlá, ktoré zvyšujú efektivitu celého tímu. Je spoluzakladateľ spoločnosti Otvorená Hra. „Zastávam názor, že poznaním seba dokážeme svoju komunikáciu výrazne vylepšiť, a preto sa venujem práci s emóciami a vnútorným nastavením,“ hovorí Čajko, ktorý sa tiež venuje asertívnej a neverbálnej komunikácii.

14. 10. 2020 (streda)
od 19:00 hod.

Lístky: bit.ly/RecTela1410