Otváracie hodiny pokladne: Hodina pred predstavením

Organizátori podujatí v priestoroch V-klubu majú možnosť výberu predaja vstupeniek na základe vzájomnej dohody. Každé podujatie vopred informuje o možnosti predaja vstupeniek individuálne v programe V-klubu.


POKLADŇA

  • V prípade priameho predaja vstupeniek vo V-klube predaj začína jednu hodinu pred podujatím.

REZERVÁCIA

  • Rezervácia vstupeniek v prípade priameho predaja vo V-klube alebo vstup na pozvánky je možná telefonicky alebo osobne v čase od 10.00 do 14.00 hod.

e-mail: mariana.dobrotova@nocka.sk
tel.: +421 2 204 71 217

 

Copyright © 2019-2024. Všetky práva vyhradené.