Otváracie hodiny pokladne: Hodina pred predstavením

Artistic and Artificial: Intelligence, Imagination, and Creativity

Medzinárodná vedecká konferencia na tému Umelecké a umelé: inteligencia, imaginácia a kreativita prináša súčasné pohľady na skúmanie vizuálneho umenia, divadla a filmu. Konferenciu organizuje Centrum vied o umení SAV, v. v. i., v spolupráci s Nadáciou NOVUM.

3. 10. 2022 o 15.00 hod.
4. 10. 2022 o 9.30 hod.