Otváracie hodiny pokladne: Hodina pred predstavením

DÁMY NÁDEJE

Dámy nádeje – RNDr. Margita Klobušická, CSc., prezidentka nadácie Výskum rakoviny, a MUDr. Eva Siracká, prezidentka nadácie Liga proti rakovine. Osobnosti, ktoré svoj život zasvätili záchrane životov pred chorobou tohto veku.

Štvrtok 6.12.2018 o 19:00 hod. Vstupné – 6,00 €/4,00 €