Otváracie hodiny pokladne: Hodina pred predstavením

Diskusia: Ako sa brániť manipulácii a hoaxom?

Témy diskusie

  • kritické myslenie, nepravdivé správy a hoaxy v médiách,
  • orientácia v záplave informácií, postoje k „fake news“, ich rozlišovanie a regulovanie,
  • manipulácia verejnej mienky, prevencia radikalizácie a xenofóbie,
  • príčiny nárastu antisystémových postojov u značnej časti populácie,
  • vyhodnocovanie nedemokratických prejavov a argumentačné kompetencie.

Lektori diskusie

  • Ján Füle – mediálny kouč, spoluzakladal denník SME a bol vedúcim oddelenia komentátorov a reportérov. Založil a 7 rokov viedol Akadémiu médií v Bratislave. Bol riaditeľom mediálneho odboru Kancelárie prezidenta SR a hovorcom hlavy štátu.
  • Michal Havran – teológ a publicista, autor mnohých kníh a článkov, moderátor diskusnej relácie v RTVS.
  • Vladimír Šnídl – novinár; špecializuje sa na témy, ako sú vojenské nákupy, doprava a šírenie dezinformácií. Je autorom knihy Pravda a lož na Facebooku, ktorá rozoberá fenomén hoaxov a konšpiračných teórií na slovenskom a českom internete.
  • Irena Bihariová – právnička, politička a aktivistka, ktorá dlhoročne viedla občianske združenie Ľudia proti rasizmu a venovala sa zmene postojov verejnosti voči menšinám.

Moderátor: Adam Dobrota – lektor argumentácie a kritického myslenia.

Diskusia sa uskutoční 1. októbra 2020 o 18:00 h v online priestore formou LIVE streamu na FB stránke V-klubu.