Otváracie hodiny pokladne: Hodina pred predstavením

Edukačné podujatia

Podujatia v rámci sociálnej prevencie

23. – 24. 5. 2022 o 8.30 h

organizované podujatie