Otváracie hodiny pokladne: Hodina pred predstavením

Edukačné podujatia pre mládež k sociálnej prevencii

Podujatie je určené pre vopred objednané základné a stredné školy.

Lektorky: doc. PhDr. Luboslava Sejčová, CSc., doc. PhDr. et Mgr. Ingrid Hupková, PhD.

 

pondelok 26. 6. 2023 o 8.30 hod.
organizované podujatie