Otváracie hodiny pokladne: Hodina pred predstavením

Edukačné workshopy

Edukačné workshopy pre mládež zamerané na podporu duševného zdravia a prevenciu rizikového správania. Organizované podujatie pre študentov vybraných bratislavských škôl. Lektorujú: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc., a doc. PhDr. Mgr. Ingrid Hupková, PhD.

 

štvrtok, piatok 13. 6 – 14. 6. 2024 o 8.30 hod.
organizované podujatie