Otváracie hodiny pokladne: Hodina pred predstavením

JESENNÉ HUDOBNÉ LÁSKANIE

Večer venovaný šansónom a spomienke na významného slovenského režiséra Jozefa Bednárika k 5. výročiu jeho úmrtia.
Účinkujú: Marcela Laiferová, Jana Lieskovská, Petra Géciová, Simona Hulejová, Mária Bernáthová, Ján Gallovič, Andrej Krištof a ďalší.
Večer moderuje a spieva: Zoro Laurinc. Scenár a réžia: Vlasta Brezovská, Ali Brezovský.
Spolupracovali: Jana Liptáková, Ľubomír Čechovič

V-KLUB

V-klub je centrom kultúry, vzdelávania i zábavy. Multifunkčný multižánrový kultúrny priestor ponúka širokú škálu podujatí. Dramaturgicky je V-klub orientovaný na prezentáciu kultúrno-spoločenských klubových aktivít v oblasti neprofesionálneho umenia (hudba, tanec, spev, divadlo atď.), tradičnej ľudovej kultúry (tanečné domy, folklórne večery a pod.), divadla, literatúry (napr. krsty kníh, besedy a stretnutia so spisovateľmi) i hudby všetkých žánrov (koncerty, krsty CD a pod.).

V-klub podporuje aj prezentáciu kultúrno-umeleckých vystúpení menšinových kultúr a alternatívnych foriem umenia. V súvislosti s poslaním Národného osvetového centra poskytuje priestor na prezentáciu aktivít v oblasti tvorivej, vzdelávacej, výskumnej či edičnej činnosti.

Learn more