Otváracie hodiny pokladne: Hodina pred predstavením

Kam sme sa to dostali

Komédia Divadla Odtiaľ – Potiaľ pre vás, o vás a hlavne s vami! Autor: Peter Butkovský

Akter-reakter: Cyro Páriš.  Heslo večera: „Keď ju miluješ nie je čo riešiť, ale keď ju poriešiš…už nie je čo milovať…“

Vstupné: 4€

22. novembra 2019 o 19.00 h