Otváracie hodiny pokladne: Hodina pred predstavením

Koncert s pridanou hodnotou

Mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením zo Združenia VOTUM sa v čase adventu hudobne prihovoria všetkým ľuďom dobrej vôle.

28. 11. 2021 o 16.00 h
organizované podujatie