Otváracie hodiny pokladne: Hodina pred predstavením

KRÁSE POHYBU ŽIJEM CELÝ ŽIVOT…

Večer venovaný životnému jubileu – 90.narodeninám majstra Juraja Kubánku, slovenského choreografa, tanečníka, režiséra a jedného
z priekopníkov ľudového tanca na Slovensku. V programe vystúpia Kubánkov sen, Mária Strapková (spev) a kolegovia a priatelia Heda Melicherová,
Emil Bartko, Jaroslav Moravčík, Pavol Kertis, Alexander Nagy a ďalší.
Moderátorka: Nora BEŇAČKOVÁ

  • 5. novembra 2018
  • 19:00
  • V-KLUB

V-KLUB

V-klub je centrom kultúry, vzdelávania i zábavy. Multifunkčný multižánrový kultúrny priestor ponúka širokú škálu podujatí. Dramaturgicky je V-klub orientovaný na prezentáciu kultúrno-spoločenských klubových aktivít v oblasti neprofesionálneho umenia (hudba, tanec, spev, divadlo atď.), tradičnej ľudovej kultúry (tanečné domy, folklórne večery a pod.), divadla, literatúry (napr. krsty kníh, besedy a stretnutia so spisovateľmi) i hudby všetkých žánrov (koncerty, krsty CD a pod.).

V-klub podporuje aj prezentáciu kultúrno-umeleckých vystúpení menšinových kultúr a alternatívnych foriem umenia. V súvislosti s poslaním Národného osvetového centra poskytuje priestor na prezentáciu aktivít v oblasti tvorivej, vzdelávacej, výskumnej či edičnej činnosti.

Learn more