Otváracie hodiny pokladne: Hodina pred predstavením

Mágia ako súčasť tradičnej duchovnej kultúry Slovenska

Magické číslo sedem, šibanie a oblievanie dievčat, slovanské uctievanie prírodných živlov či sila cesnakového strúčika! Nalaďte svoj šiesty zmysel na nové signály a spoznajte nehmotné dedičstvo, ktorého výsledky možno nahmatať ešte aj dnes. Akú dlhú tradíciu má na Slovensku čarovanie, zaklínanie, veštenie a urieknutie? K čomu napomáhala obradnosť pri svadbách, stavanie májov a pálenie ohňov na Jána? Pestuje sa aj v dnešnej dobe kult umývania tváre čistcom lekárskym a ako to bolo kedysi s mágiou plodnosti? Je ľudová religiozita na Slovensku stále živá? Aké sú rozdiely medzi mágiou ľudovou a vysokou? V nesmierne pútavej prednáške zistíme, prečo sa na Vianoce nohy stola zopli reťazou, k čomu napomáhala zelerová vňať v čižme nevesty a prečo sa rodičke vravelo kútnica. S úctou načrieme do studnice pokladov našej ľudovej kultúry. Zdrojom poznania nám bude, odbornou aj laickou verejnosťou oceňovaná, etnologička a historička Katarína Nádaská. Ako sama tvrdí, „bez poznania minulosti, nepochopíme dianie v prítomnosti“. Precíťte svedectvá našich predkov, spoznajte ich myslenie, ba aj úsilie uchopiť vtedajší život v celej jeho rozmanitosti.

Katarína Nádaská bude pútavo rozprávať o:

  • slovanských zvyklostiach z minulosti
  • mágii v rodinnom zvykosloví a výročných obyčajoch
  • ľudovom liečiteľstve, tzv. etnomedicíne
  • magických úkonoch, ktoré sprevádzali človeka celým jeho životom
  • pretrvávajúcej ľudovej religiozite v rôznych kútoch Slovenska
  • nehmotnom dedičstve tradičnej duchovnej kultúry v celej svojej pestrosti

 

pondelok 24. 4. 2023 o 19.00 hod.
vstupenky: tickpo.sk
FB event: facebook.com/events/3477734495843194

 

Mgr. Katarína Nádaská, PhD.
je oceňovaná etnologička a historička, ktorá sa špecializuje na náboženskú etnológiu, etnomedicínu, mágiu a démonológiu, stredouerópske kontexty ľudovej kultúry a vizuálnu antropológiu. Vyštudovala odbor etnológia – história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala nielen na svojej alma mater, ale aj na ďalších univerzitách. Absolvovala viacero vedeckých stáží na európskych univerzitách, pracovala ako kurátorka a literárna historička v Múzeu mesta Bratislava aj ako odborná vedecká pracovníčka v Divadelnom ústave v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako odborná pracovníčka v samospráve, venuje sa historickému poradenstvu pre oblasť masmédií a filmu, prednáša na viacerých univerzitách na Slovensku i v zahraničí. Je autorkou viacerých monografií, vedeckých štúdií a popularizačných článkov, a tiež spoluautorkou etnologických filmových dokumentov.