Otváracie hodiny pokladne: Hodina pred predstavením

SmartTalk: Metódy vypočúvania a získavania informácií

Šach s protivníkom, v ktorom mat dáva správne položená otázka. Vstúpte s nami do vyšetrovacej miestnosti, v ktorej sa preosieva pravda od klamstva. Aké stratégie používajú kriminálni psychológovia pri vypočúvaní? Ktoré postupy získavania informácií sú najúčinnejšie? Akým chybám sa vyvarovať a ako sa nenechať zviesť zo stopy? Ak ste fanúšikmi forenznej psychológie, nezmeškajte zaujímavú prednášku kriminálneho psychológa Ondreja Kubíka, ktorý nám priblíži okrem iného aj to, ako tento odbor funguje u nás, ako ho možno použiť v trestno-právnych situáciách a čo zažil v reálnych prípadoch. Rozprávať sa budeme napríklad aj o tom, ako sa líši výsluch mladistvých, dospelých či osôb s nižším intelektom.

Ondrej Kubík bude pútavo rozprávať o:

  • tom, čo rieši kriminálny psychológ,
  • tom, čo spadá pod pojem forenzná psychológia,
  • tom, ako rozpoznať klamstvo,
  • tom, ako prebiehajú výsluchy podozrivých v reálnom svete,
  • tom, ako sa líši výsluch mladistvých, dospelých či osôb s nižším intelektom,
  • konkrétnych prípadoch.

 

streda 31. 5. 2023 o 19.00 hod.
vstupenky:
bit.ly/Vypocuvanie3105
FB event: facebook.com/events/734637294746684

 

Mgr. et Mgr. Ondrej Kubík, PhD
je kriminálny psychológ, právnik a bezpečnostný analytik. Kubík je uznávaný expert na psychologické posudzovanie vierohodnosti, vyšetrovaciu a kriminálnu psychológiu, psychológiu práva, psychológiu propagandy, psychológiu extrémizmu, technológiu propagandy a psychológiu informačnej bezpečnosti. Viac ako desať rokov pôsobil ako odborný konzultant Policajného zboru – kriminálny psychológ na účely psychologického posudzovania vierohodnosti výpovedí svedkov, podozrivých a obvinených. V súčasnosti sa zaoberá problematikou psychológie manipulácie ľudského správania, psychológiou propagandy a extrémizmu, experimentálnou a provokačnou propagandou a technológiou informačnej vojny v kontexte medzinárodného práva ozbrojených konfliktov a medzinárodného práva informačnej bezpečnosti.