Otváracie hodiny pokladne: Hodina pred predstavením

Prezentácia kníh Ivana Balažovjecha

Prezentácia knižiek Lekár a etika, Spomienky na Francúzsko, Umenie zostarnúť autora prof. MUDr. Ivana Balažovjecha, DrSc.

8. 6. 2021 o 16.00 h

na pozvánky