Otváracie hodiny pokladne: Hodina pred predstavením

Psychický vývin dieťaťa a jeho rizikové faktory

Spoznajme psychický vývin dieťaťa v celej jeho rozmanitosti a dôležitosti. O tom, že láskyplná starostlivosť o psychický vývin detí a prudké procesy v detskej duši nemusia byť v protiklade, nás v nesmierne pútavej prednáške presvedčí psychoterapeut Jozef Hašto.

 

streda 15. 11. 2023 o 19.00 hod.
vstupenky: bit.ly/SmartTalkSK