Otváracie hodiny pokladne: Hodina pred predstavením

Psychopati medzi nami

Len máloktoré pomenovanie dokáže v spoločnosti vyvolať väčší údiv a zmätok ako psychopatia. K psychopatom máme bližšie, než si myslíme. Nájdeme ich nielen v politike a na vedúcich pozíciách, ale aj v pomáhajúcich profesiách. O to viac nás núti zamýšľať sa nad nositeľmi tejto poruchy osobnosti. Antisociálne správanie psychopatov je ich prvotným znakom.

Aké sú charakteristické črty, ktoré definujú psychopatov? Ktoré profesie dajú vyniknúť ich danostiam? Môže byť psychopat dobrým šéfom a vodcom a ako s ním komunikovať? Zistite s popredným klinickým psychológom Radkom Pěkným, čím si psychopatickí jedinci nahrádzajú nedostatok ľudsky hodnotných kvalít, akými sú vrelé srdce a zdravý rozum. Vydajme sa spoločne na cestu skúmania osobnosti psychopatov. „Psychopat dokáže byť veľmi šarmantný a zároveň aj výborný klamár,“ tvrdí uznávaný klinický psychológ Radek Pěkný.

Radek Pěkný bude pútavo rozprávať o tom:

  • aké sú charakteristické črty psychopatov a o ujasnení si základných pojmov
  • čo je podstatou psychopatie
  • či sa psychopatom človek rodí, alebo naopak, stáva
  • v ktorých povolaniach sa presadzujú sociálne úspešní psychopati
  • či môže byť psychopat dobrým šéfom a vodcom
  • ako komunikovať so psychopatom
  • či je možná liečba osobnosti s touto poruchou

 

streda 7. 6. 2023 o 19.00 hod.
vstupenky: bit.ly/Psychopati0706
FB event: facebook.com/events/6610956455599400

 

PhDr. Radek Pěkný
je klinický psychológ zaoberajúci sa psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvom a individuálnou psychoterapiou pre dospelých. Vo svojej praxi sa venuje problematike depresívnych, úzkostných i psychotických porúch, krízovej intervencii a stres manažmentu. Aj keď je absolventom výcviku v psychodynamicky a hlbinne orientovanej psychoterapii, je v psychoterapeutickom procese zástancom tzv. integratívneho prístupu (používanie poznatkov z rôznych psychoterapeutických smerov). Vyštudoval psychológiu na FF Univerzity Karlovej a absolvoval viacero odborných kurzov.