Otváracie hodiny pokladne: Hodina pred predstavením

Realizácia tematického vzdelávania pre profesionálov k vybraným témam sociálnej prevencie

Nový projekt vzdelávania profesionálov pracujúcich s deťmi a mládežou v sociálnej prevencii.

31. 1. 2020 o 08.00 h
organizované podujatie