Otváracie hodiny pokladne: Hodina pred predstavením

Rozvoj sociálnych a komunikačných zručností

Téma: Psychohygiena v pomáhajúcich profesiách.

Spoluorganizátor: cirkevný odbor, Ministerstvo kultúry SR.

Cieľová skupina: riadiaci a metodickí pracovníci regionálnych osvetových a kultúrnych stredísk v SR, zástupcovia cirkví a náboženských spoločností a iní záujemcovia o problematiku.

Lektorka: PhDr. Irena Vitálošová, PhD.

 

streda 22. 5. 2024 o 8.30 hod.
organizované podujatie