Otváracie hodiny pokladne: Hodina pred predstavením

Tajomstvo reči tela a analýza vzhľadu

Reč, ktorá môže mať väčší presah, než samotné slová! Ak je mlčať zlato, čo je potom dialóg mimiky, gest, držania tela a postojov? Telo a jeho reč je komplexná mašinéria. Úsmev môže signalizovať prejav šťastia, ale aj sarkazmu. Je reč tela medzinárodným jazykom? Môže rovnaké gesto znamenať to isté na severe kontinentu, ako na juhu? Ktorý výraz tváre vyvoláva najväčšiu dôveru, aké držanie tela vyvoláva nepriateľskú atmosféru a čo sa skrýva za prekríženými rukami? Možno cez mirkopohyby očí skutočne nahliadnuť do duše človeka? Dá sa z reči tela odhaliť osobnosť človeka? V prednáške lektora Ondřeja Staněka zistíme, čo všetko komunikuje termín proxemika, čo je to zrkadlenie tela a ako rozoznať najčastejšie mýty pri analýze tela. Priučme sa novému, neverbálnemu jazyku v kontexte hovoreného slova a posilnime tak vlastnú emočnú inteligenciu. Staňme sa vnímavými partnermi v komunikácii s okolím a vybudujme si jemnocit, ktorý nám pomôže vidieť za roh.

Ondřej Staněk bude pútavo rozprávať o tom:

  • ako v skutočnosti pozorovať reč tela
  • čo sú mýty o reči tela a čo skutočne hovoria vedecké poznatky
  • ako rozpoznávať mimické signály emócií
  • ako rozoznať, kedy vám váš komunikačný partner niečo tají a čo pri tom prežíva
  • či je možné prečítať myšlienky druhého, dokonca aj jeho osobnosť
  • na čo všetko treba pri analýze reči tela myslieť
  • že reč tela je jazyk bez hraníc, no nájdu sa aj kultúrne rozdiely, ktoré ju odlišujú

 

streda 27. 9. 2023 o 19.00 hod.
vstupenky: tickpo.sk

 

Ing. Ondřej Staněk
je konzultant a lektor prezentačných schopností, prezentačného dizajnu a komunikácie. Pomáha firmám, ktoré chcú prezentovať svoje produkty a služby efektívnejšie. Poskytuje konzultačné služby rečníkom na medzinárodných aj tuzemských konferenciách. Pôsobí ako mentor v sieti Impact Hub, spolupracuje s agentúrou CzechInvest a s inkubátorom Laboratoř Nadace Vodafone. Prednáša v študentských kluboch vysokých škôl a taktiež rétoriku a jej presah do súčasnosti na Karlovej Univerzite v Prahe.