Otváracie hodiny pokladne: Hodina pred predstavením

Vox Choralis 2023

Pilotný ročník sympózia zbormajstrov detských a mládežníckych zborov.

Organizátori: Národné osvetové centrum a Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave.

 

piatok 27. 10. 2023 o 8.00 hod.
organizované podujatie