Otváracie hodiny pokladne: Hodina pred predstavením

Výstava: 70 rokov CERN – Inšpirácia pre budúcnosť

Výstava určená študentom stredných škôl a verejnosti je tvorená veľkoplošnými postermi, ktoré návštevníkov oboznámia s elementárnymi časticami vrátane Higgsovho bozónu, s urýchľovačmi v CERN-e, s rozmanitým výskumom a vývojom nových technológií. Sprievodný program tvoria zaujímavé prednášky o prínose CERN-u či o budúcnosti urýchľovačov a moderovaná diskusia s fyzikmi z CERN-u.

Podrobný program nájdete na indico.cern.ch/event/1390791.

 

pondelok, utorok 10. – 11. 6. 2024 od 10.00 hod.
vstup voľný