Otváracie hodiny pokladne: Hodina pred predstavením

Rozvoj sociálnych a komunikačných zručností pracovníkov v rezorte kultúry

Edukačné podujatie je určené riadiacim a metodickým pracovníkom regionálnych osvetových a kultúrnych stredísk v SR a zástupcom cirkví a náboženských spoločností.

Lektorkou podujatia je PhDr. Andrea Nagyová.

 

piatok 19. 5. 2023 o 8.30 hod.
vstup: pre registrovaných