Otváracie hodiny pokladne: Hodina pred predstavením

Workshop: Kognitívno-behaviorálne intervencie pri práci s úzkostnými deťmi a dospievajúcimi

Workshop je zameraný na aplikáciu kognitívno-behaviorálnych metód smerom k deťom a dospievajúcim, ktorí trpia zvýšenou úzkosťou.
Lektorka: PhDr. Nora Gavendová – špeciálna pedagogička a psychoterapeutka

28. 09. 2021 o 09.00 h

Na pozvánky